Produkty

Medikatha - ponad dziesięcioletnie doświadczenie w mikroodżywianiu!

MEDIKATHA jest spółką prawa handlowego powołaną
do życia w 2010 roku w Katowicach przez lekarzy praktykujących i prowadzących kształcenie podyplomowe w Polsce i Szwajcarii. 

Profesjonalnie zajmujących się mikroodżywianiem, profilaktyką zdrowia i biologią stosowaną.

PiLeJe - alternatywna wizja medycyny

Wywiad z dr Christianem Leclerc, Prezesem i założycielem PiLeJe

PiLeJe powstał w 1991 roku, gdy grupa lekarzy, biologów oraz naukowców połączyła siły, aby wykreować alternatywną wizję medycyny. Jesteśmy dumni z tego, że staliśmy się pionierami w rozwoju Mikroodżywiania i wsparciu innowacyjnego podejścia do żywienia. Obecnie jesteśmy zjednoczeni wokół wspólnych wartości oraz wizji przyszłości.

Stając w roli adwokatów naszej wizji jesteśmy niezwykle ostrożni, upewniając się, że nasze rozwiązania oferują jakość i skuteczność, którą deklarujemy. Z tego tytułu nasze działania obejmują każdy etap ?życia? produktu: produkcję, dystrybucję, ale także zapewnienie szkoleń specjalistom. Dział badawczy PiLeJe ściśle współpracuje z niezależnymi prywatnymi oraz państwowymi jednostkami (instytutami oraz uniwersytetami), aby przeprowadzać badania oraz budowania partnerstwa w celu opracowania protokołów oraz precyzując specyfikacje.

Jako francuska firma produkujemy głównie we Francji. Naszym celem jest promowanie ?alternatywnej wizji medycyny?, która umożliwia zapewnienie szkoleń specjalistom w dziedzinie medycyny i wdrażanie ich w codziennych praktykach zdrowotnych.

Scroll to Top