Pliki cookies

Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażam zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie z Serwisu, tj. strony https://medikatha.pl/

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa: prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw: prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Więcej o zasadach przetwarzania danych znajdziecie Państwo w „Polityce prywatności”

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników korzystających z Serwisu dostępnego w domenie https://medikatha.pl/, a także innych osób, których przetwarzane dane dotyczą. Ograniczamy zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum. Administrator Danych Osobowych w zakresie przetwarzania danych w Serwisie, tj. Medikatha Luboń Sp. J. (adres do doręczeń: ul. Brynowska 47, 40 – 584 Katowice); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000881358; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 6342991250; REGON: 388131253, przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa i stosuje niezbędne środki organizacyjne i techniczne w celu zabezpieczenia danych osobowych.

§1

Dane użytkowników są przetwarzane do następujących celów:

 1. W celu świadczenia usług drogą elektroniczną – m.in. w celu nawiązania kontaktu.
 2. Zebrane dane osobowe będą, w stosownych przypadkach, przetwarzane także w celach związanych z realizacją usług/sprzedażą towarów, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia, informowanie o oferowanych towarach i obsługach, obsługę reklamacji, obronę przed roszczeniami.

§2

Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych jest:

 1. w przypadku przetwarzania w celach marketingowych – dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – „RODO”).
 2. w przypadku konieczności podjęcia działań w celu odpowiedzi na potrzebę kontaktu oraz czynności przygotowawczych do zawarcia umowy, w celu wykonania umowy oraz obsługi reklamacji – art. 6 ust. 1 lit b. RODO,
 3. w przypadkach związanych z wypełnieniem obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 lit c RODO,
 4. w przypadkach uzasadnionych prawnie uzasadnionym interesem Administratora, w tym obroną przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit f. RODO.

§3

Serwer, na którym znajduje się Serwis gromadzi dane techniczne dotyczące komunikacji pomiędzy przeglądarką użytkownika, a serwerem. Gromadzone dane nazywane są logami serwera i znajdują się w plikach przechowywanych na serwerze. Informacje z plików logów nie zawierają wrażliwych danych Użytkownika, a zawierają jedynie: adres IP użytkownika, nazwę sieciową komputera użytkownika, dostawcę Internetu użytkownika, informacje o przeglądarce internetowej użytkownika, dokładny czas wywołania strony. Tego typu informacje wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych oraz do tworzenia statystyk.

§4

Adresy IP, dzięki którym można ustalić skąd nastąpiło połączenie się z Serwisem będą potencjalnie wykorzystywane przez właściciela Serwisu wyłącznie do celów statystycznych oraz technicznych. Mogą być także udostępniane instytucjom do tego powołanym (policja, prokuratura) na podstawie osobnych przepisów prawa, w szczególności jeśli zostanie stwierdzone naruszenie prawa, próba włamania lub działanie na szkodę Serwisu lub Administratora.

§5

W ograniczonym zakresie właściciel Serwisu może zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na Serwisie. Cookies służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej. Pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:

 • utrzymanie sesji użytkownika;
 • zapisanie stanu sesji użytkownika.

Niektóre cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisu, ale ułatwiają korzystanie z niego. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:

 • przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
 • zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
 • przywrócenie sesji użytkownika.

§6

Dane osobowe osób, których dane dotyczą mogą być przekazywane w przypadkach uzasadnionych prawnie podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, w tym obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji odpowiedzi, świadczących usługi księgowe, pocztowe, archiwizacyjne, prawne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratora i wyłącznie zgodnie z jej poleceniem. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa, w tym organom administracji skarbowej.

§7

Dane osobowe będą przechowywane przez dozwolony okres, nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celów przetwarzania, a także przez czas konieczny do wykonania umowy/świadczenia usług oraz przekazania wymaganych informacji.

Kiedy podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika, administrator może wydłużyć okres przechowywania danych osobowych do wycofania zgody. Administrator może być zobowiązany do wydłużenia okresu retencji danych na mocy obowiązków wynikających z przepisów prawa lub na polecenie władz publicznych.

Po upływie okresu retencji dane osobowe zostaną usunięte. Dlatego też po upływie tego okresu nie będzie można skorzystać z prawa do dostępu, zmiany, usunięcia lub przenoszenia danych osobowych.

§8

W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również ewentualne skargi dotyczące tych kwestii prosimy o kontakt na adresy wskazane poniżej.

Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadkach, gdy Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, osoby, których dane dotyczą, mogą złożyć sprzeciw do Administratora.

Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

Możliwy jest oczywiście także kontakt bezpośredni w siedzibie Administratora, a także kontakt listowny (pocztą) lub kontakt telefoniczny i w tym celu podajemy poniższe dane kontaktowe:

MEDIKATHA LUBOŃ SP. J.

telefon: +48 535 340 404

e-mail: biuro@medikatha.pl

adres: ul. Brynowska 47, 40-584 Katowice

§9

Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

Scroll to Top