Zasady dostawy i zwrotów

Zakupione produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD bądź DHL.

Przewidywany czas dostawy towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

Wysyłamy Państwa zakupy bez zwłoki (od poniedziałku do piątku) po zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym sklepu. Termin ten może ulec zmianie w związku z okolicznościami leżącymi po stronie przewoźnika, na które Sklep Internetowy medikatha.pl nie ma wpływu.

Koszt dostawy:

KURIER DPD

 • 22,00 zł – płatność przelewem tradycyjnym lub Przelewy24
 • 28,00 zł – płatność za pobraniem

KURIER DHL24

 • 18,00 zł – płatność przelewem tradycyjnym lub Przelewy24
 • 24,00 zł – płatność za pobraniem.

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Do zachowania terminu wystarczy wysłać na adres Sklepu oświadczenia drogą e-mailową: biuro@medikatha.pl.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy Sprzedaży, jeżeli Sklep wykonała w pełni usługę/umowę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Zwroty należy przesyłać na adres: Medikatha Luboń Sp.J., ul. Brynowska 47, 40-584 Katowice z dopiskiem „ZWROT TOWARU”.
 5. W przypadku uznania zwrotu Sklep zwróci podniesione koszty w terminie maksymalnym 14 dni.
 6. Zwrot kosztów następuje w takiej samej formie w jakiej dokonana jest płatność.
 7. Koszty dostarczenia zwracanego towaru do Sklepu spoczywają na konsumencie.
 8. Towary które nie podlegają prawu zwrotu:

✔ towary z krótką datą ważności,

✔ towary których opakowanie zostało uszkodzone w szczególności dotyczy to kosmetyków,   suplementów diety i produktów żywieniowych,

✔ Towarów w których została uszkodzona plomba zabezpieczająca i nie można ich zwrócić ze względów higienicznych i zdrowotnych.

Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sklepu względem Usługobiorcy, jeżeli Produkt jest niezgodny z zawartą Umową, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Umów zawartych ze Sklepem można złożyć bezpośrednio do Sklepu, na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: biuro@medikatha.pl.
 3. Sklep zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) oczekiwań Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, jednak mogą wpłynąć na ostateczną decyzję Sklepu co do oceny zasadności zgłoszenia.
 4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 5. W przypadku Produktów, gdzie producent lub dostawca udzielił gwarancji, obowiązuje gwarancja producenta lub dostawcy.
 6. Zwroty lub inną fizyczną korespondencję związaną z obsługą reklamacji należy kierować wyłącznie pod adres: Medikatha Luboń Sp.J., ul. Brynowska 47, 40-584 Katowice.
Scroll to Top