O PiLeJe

Groupe PiLeJe – jakość uznana na świecie

Wzmocnić i utrzymać zdrowie na długo

Grupa PiLeJe powstała w 1991 roku jako odpowiedź na niezadowolenie zespołu lekarzy, w tym Dr Christiana Leclerc ? jej założyciela, który zauważył, że tradycyjna praktyka lekarska zbyt często opiera się na pomocy w momencie, kiedy stan patologiczny już zaistniał
w organizmie, a nie koncentruje się na utrzymaniu dobrego zdrowia.

Tak narodził się pomysł stworzenia Laboratorium PiLeJe produkującego probiotyki i prebiotyki najwyższej jakości, wpływające nie tylko na łagodzenie choroby, ale także, a nawet przede wszystkim, na trwałe zachowanie dobrej kondycji zdrowotnej w wielu jej aspektach.

PiLeJe opiera się na idei indywidualnego wsparcia i rozwiązań zdrowotnych dostosowanych do specyficznych potrzeb danej osoby.

PiLeJe jako zespół lekarzy specjalistów

Wspomagane przez wielodyscyplinarny zespół badawczy oraz we współpracy z lekarzami sektora publicznego i prywatnego, Laboratorium PiLeJe przyczynia się także do postępu badań w dziedzinie odżywiania.

Obejmuje dwie dziedziny: mikroodżywianie, czyli odżywianie komórek poprzez odpowiednią dietę i suplementację połączoną ze wspomaganiem procesu wchłaniania wszystkich niezbędnych składników odżywczych, oraz fitoterapię, której podstawą jest terapia oparta na prozdrowotnych właściwościach roślin.

Obecnie produkty PiLeJe są dostępne w 27 krajach, gdzie są szeroko doceniane.

Laboratorium PiLeJe jest certyfikowane znakiem jakości ISO 22000 oraz ISO 14001

Norma ISO 22000 to międzynarodowa norma dotycząca zasad zarządzania bezpieczeństwem produktów żywnościowych. Pozwala ona w szczególności na identyfikowanie i eliminowanie zagrożeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktu.

Laboratorium PiLeJe uzyskało certyfikat ISO 22000 w 2012 roku i od tamtej pory jeszcze większy nacisk kładzie na regularną ocenę swego systemu zarządzania bezpieczeństwem produktów w kontekście ciągłego udoskonalania i podnoszenia jakości. Certyfikat dotyczy przede wszystkim otrzymywania, przechowywania oraz przygotowywania zamówień wszystkich produktów PiLeJe.

Co roku francuskie Bureau Veritas wykonuje audyty PiLeJe pod kątem weryfikacji przestrzegania normy ISO 22000.

Oprócz tego PiLeJe angażuje się w ochronę środowiska, zgodnie z uzyskanym certyfikatem jakości ISO 14001 dotyczącym systemu zarządzania środowiskowego. W dużym skrócie PiLeJe wykonuje szereg dobrych praktych ukierunkowanych na utrzymanie środowiska naturalnego, w tym m.in.:

– segregowanie i utylizacja odpadów,

– wykorzystywanie ekologicznych opakowań,

– druk na papierze ekologicznym.

Scroll to Top